Visie

Je hebt als mens – bewust en onbewust – je eigen gedachten, gevoelens en gedragingen. Deze hangen nauw samen met je gevoel van welbevinden. Je kunt je op emotioneel en lichamelijk gebied ’lekker in je vel’ voelen of juist niet. Datzelfde geldt voor je sociale en spirituele welzijn.
Als integratief therapeut heb ik aandacht voor al deze aspecten met de nadruk op wat jij wilt en wat jij het meest nodig hebt.

Iedereen heeft een natuurlijk vermogen tot groei en herstel. Je lichaam weet wat het moet doen om een wond te genezen, op mentaal gebied is dat ook zo.
Die ‘eigen-wijsheid’ is als hulpbron in ieder van ons aanwezig. Ik maak in de therapie gebruik van deze en andere hulpbronnen die bewust, en soms nog onbewust, in jou aanwezig zijn.