Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van  psychotherapie waarbij naast de gebruikelijke gesprekstherapie ook gebruik wordt gemaakt van trance, ofwel hypnose.

Op deze manier worden dieper liggende– en tot dan toe vaak onbewuste – vermogens aangesproken. Hiermee groeit het zelfbewustzijn en is het mogelijk om dat  wat je belemmert of dwars zit uiteindelijk te verwerken, transformeren en in de hernieuwde vorm te integreren in je bestaan.

Hypnose zet je dus bewust in om contact te maken met je eigen innerlijk. Dat leidt tot nieuwe inzichten en nieuw gedrag.